ต.ค. 17

รายงาน: มทร.ธัญบุรี ยกระดับหมู่บ้าน-ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวารศุภมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ”โดยมี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวขบวนใหญ่ในการขับเคลื่อนโครงการซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกลุ่ม มทร. อีก 8 แห่ง Read the rest of this entry »

ต.ค. 03

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 1/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DSC_0103 DSC_0141

ภายถ่ายโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี Read the rest of this entry »

ก.ย. 06

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 7/2557

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 7/2557
วัน ศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20140905-84chumchons-044 20140905-84chumchons-038

ภายถ่ายโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี Read the rest of this entry »

ก.ย. 05

6 สิงหาคม 2557 SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY (อัลบัมที่ 2)

SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ADDRESS : 623 HWARANG-NO, NOWON-GU, SEOUL 139-774, KOREA

TEL : 82-2-970-5140-4      FAX : 82-2-974-8487

DSC_1219 DSC_0666

ภาพถ่ายโดย : ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Read the rest of this entry »

ก.ย. 05

6 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY

SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ADDRESS : 623 HWARANG-NO, NOWON-GU, SEOUL 139-774, KOREA

TEL : 82-2-970-5140-4      FAX : 82-2-974-8487

DSC_0477 DSC_0552

ภาพถ่ายโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read the rest of this entry »

ก.ย. 01

6 สิงหาคม 2557 ศึกษาเรื่องผังเมืองและประวัติศาสตร์ ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ

ศึกษาเรื่องผังเมืองและประวัติศาสตร์ ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร “ KOONG – Princess Hours “ ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394   สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์  เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี  ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น  ภายในพระราชวังยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลอาหารการกินห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลีตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี

DSC_0198 DSC_0160

ภาพถ่ายโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

5 สิงหาคม 2557 EWHA WOMA (อัลบั้ม 2)

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานบริการวิชาการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 3-7 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ EWHA WOMANS UNIVERSITY

ADDRESS : 52, EWHAYEODAE-GIL, SEODAEMUN-GU, SEOUL 120-750 KOREA

20140805-03-29-Bensiya  20140805-03-04-Bensiya

ภาพถ่ายโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

5 สิงหาคม 2557 EWHA WOMANS UNIVERSITY

ADDRESS : 52, EWHAYEODAE-GIL, SEODAEMUN-GU, SEOUL 120-750 KOREA

20140805-02-06-Sumeth_Plubpla 20140805-02-08-Sumeth_Plubpla

ภาพถ่ายโดย : ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

5 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน (อัลบั้ม 2)

หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ในจังหวัดเคียงกิโด ห่างจาก กรุงโซลไปทางทิศไต้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถือเป็นหมู่บ้านจำลองและพิพิธภัณฑ์ที่จำลองและแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเกาหลี ภายในประกอบด้วยบ้านสไตล์ดั้งเดิมต่าง ๆ กว่า 240 หลัง เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ บ้านข้าราชการ ลานกว้างสำหรับแสดงศิลปพื้นบ้านของชาวเกาหลีในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตลาดพื้นเมืองและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชาวเกาหลี หมู่บ้านจำลองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลายเรื่องด้วย

20140805-01-05-Sumeth_Plubpla 20140805-01-35-Sumeth_Plubpla

ภาพถ่ายโดย : ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Read the rest of this entry »

ส.ค. 29

5 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน

หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ในจังหวัดเคียงกิโด ห่างจาก กรุงโซลไปทางทิศไต้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถือเป็นหมู่บ้านจำลองและพิพิธภัณฑ์ที่จำลองและแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเกาหลี ภายในประกอบด้วยบ้านสไตล์ดั้งเดิมต่าง ๆ กว่า 240 หลัง เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ บ้านข้าราชการ ลานกว้างสำหรับแสดงศิลปพื้นบ้านของชาวเกาหลีในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตลาดพื้นเมืองและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชาวเกาหลี หมู่บ้านจำลองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลายเรื่องด้วย

20140805-01-01-Bensiya 20140805-01-37-Bensiya

ภาพถ่ายโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read the rest of this entry »